Termen die je bij de hypotheekadviseur hoort

Je hoort wel eens termen over hypotheken, maar weet je ook wat ze betekenen? Wij lichten ze toe.

Bij het kopen van een huis hoor je termen waarvan je ongeveer weet wat ze betekenen. Wat houden deze termen precies in?

Sommige termen zijn al volledig ingeburgerd, maar toch weten de meeste mensen niet wat ze precies inhouden. Toch kan het belangrijk zijn dat je goed weet wat de termen inhouden. Verwarring hierover kan zorgen voor kostbare misverstanden. Daarom lichten wij een aantal termen toe waar verwarring over kan bestaan.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

De betaalde rente over de hypotheek op je eigen woning is aftrekbaar van het inkomen. Het bedrag dat je in één jaar aan hypotheekrente hebt betaald, kun je meenemen in de aangifte over het belastingjaar. Het bedrag aan betaalde hypotheekrente geeft je recht op een belastingkorting.

Voorbeeld:

In 2022 betaal je aan hypotheekrente 5.000 euro. In de belastingaangifte over 2022 neem je deze aftrekpost mee. Het bruto inkomen bedraagt 40.000 euro. Door de aftrekpost hoef je maar over 35.000 euro aan inkomen af te rekenen met de Belastingdienst. Maar houd wel rekening met het eigenwoningforfait.

Wat houdt het eigenwoningforfait in?

De betaalde hypotheekrente geeft recht op een aftrekpost. Het eigenwoningforfait zorgt juist voor een bijtelling. Het is een percentage van de WOZ-waarde. Voor de meeste huiseigenaren gaat het om een bijtelling van 0,45 procent over de WOZ-waarde. Het eigenwoningforfait verlaagt het voordeel uit de hypotheekrenteaftrek.

Voorbeeld:

Jouw huis heeft in 2022 een WOZ-waarde van 300.000 euro. De bijtelling door het eigenwoningforfait bedraagt: 300.000 euro x 0,45 procent = 1.350 euro. Dit bedrag wordt bij jouw inkomen opgeteld en daar moet je juist weer inkomstenbelasting over betalen.

Wat zijn advies- en bemiddelingskosten?

Tot 2013 zat in hypotheken en in levensverzekeringen een provisie voor de adviseur verwerkt. De adviseur kreeg dus een vergoeding van de verzekeraar of de geldverstrekker voor het afsluiten en het beheren van het financiële product. Tegenwoordig brengen de adviseurs advies- en bemiddelingskosten in rekening bij de klant. Dit is een vooraf afgesproken bedrag voor de advisering en de bemoeienis van de adviseur voor het afsluiten en het begeleiden van de hypotheekaanvraag. In een kennismakingsgesprek spreek je met de adviseur de hoogte van de kosten af.

Wat is een lineaire hypotheek?

Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek zijn er nog maar twee hypotheekvormen die recht geven op hypotheekrenteaftrek, namelijk de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. In de lineaire hypotheek los je de totale schuld af gedurende de looptijd. Iedere maand is de hoogte van de aflossing gelijk. In vergelijking met de annuïteitenhypotheek begint deze hypotheekvorm met hoge maandlasten.

Voorbeeld:

Je sluit een hypotheek af voor 252.000 euro met een looptijd van 30 jaar. De maandelijkse aflossing bedraagt: 252.000 euro / 360 maanden = 700 euro. Hier wordt de verschuldigde hypotheekrente nog bij opgeteld.

Wat is een annuïteitenhypotheek?

Ook in deze hypotheekvorm wordt de schuld afbetaald gedurende de looptijd, maar er is een belangrijk verschil. De geldverstrekker brengt een vast bedrag per maand in rekening. Het bedrag bestaat deels uit aflossing en voor het andere deel uit verschuldigde hypotheekrente. Het voordeel in vergelijking met de lineaire hypotheek is dat deze hypotheekvorm begint met lagere maandlasten.

Voorbeeld:

Je sluit een hypotheek af voor 252.000 euro met een looptijd van 30 jaar met een rentevast periode van 20 jaar. De maandlast is afhankelijk van de verschuldigde hypotheekrente. Uitgaande van een rente van 3,75%, bedraagt de maandlast:

  • In de eerste maand: 1.176 euro, bestaande uit 783 euro rente en 393 euro aan aflossing
  • Na 10 jaar betaal je nog steeds: 1.176 euro, maar de samenstelling is anders, namelijk 659 euro aan rente en 517 euro aan aflossing.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 15-07-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie