Tegen welke risico's kan een ondernemer zich verzekeren?

Als ondernemer loop je risico en dit kan duur uitvallen. Welke verzekeringen zijn echt van belang?

In een adviesgesprek kun je met je adviseur de risico’s binnen jouw bedrijf doorspreken. Het verzekeren is niet altijd de oplossing, maar vaak wel. 

Een aantal verzekeringen kom je niet onder uit, omdat het financiële risico te groot is. Bij schade door aansprakelijkheid kun je een dermate grote claim verwachten dat het de ondergang van jouw onderneming kan betekenen. Welke risico’s moet je minimaal verzekeren voor je onderneming?

Voor ondernemers zijn de sociale voorzieningen slechter dan voor mensen in loondienst. Werknemers kunnen recht hebben op een WW-uitkering na het verliezen van hun baan, ondernemers niet. Ook hebben ondernemers geen recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Ondernemers moeten zichzelf niet vergeten bij het verzekeren van risico’s.

Verzeker de financiële gevolgen van het arbeidsongeschikt raken

Door een ziekte of een aandoening kun je de capaciteit verliezen om te werken. Dit kan tijdelijk zijn, maar het kan ook langdurig of zelfs voor altijd zijn. Hier kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor afsluiten. Deze verzekering keert uit als je niet meer kunt werken door een lichamelijk of geestelijk gebrek of door een ziekte. Voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid is het verzekeren mogelijk nog niet zo noodzakelijk, je kunt namelijk spaargeld achter de hand houden hiervoor. Langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid kun je zelf financieel niet opvangen.

Verzeker ook het aansprakelijkheidsrisico

Tijdens jouw werk kun je ook schade veroorzaken aan anderen. Als je er verantwoordelijk voor bent, draag je de lasten. Stel, een aannemer voert sloopwerkzaamheden uit en de brokstukken raken een toevallige voorbijganger. Hier kan een claim uit volgen die financieel niet te dragen is. Zeker als het slachtoffer arbeidsongeschiktheid is geraakt door het ongeval. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kun je dit risico bij een verzekeraar neerleggen.

Het verzekeren van je bedrijfspand en de spullen

Door bijvoorbeeld brand, storm of blikseminslag kan jouw bedrijfspand en alles wat erin staat beschadigd raken. Door een storm raakt het dak bijvoorbeeld beschadigd en door neerslag worden voorraden in het pand waardeloos. Met een gebouwenverzekering kun je het pand verzekeren en met een inventaris- en goederenverzekering kun je de voorraden en andere spullen in het pand verzekeren. Zonder deze verzekeringen moet je de hoge kosten zelf dragen bij schade.

Ziekte van werknemers kun je verzekeren

Bij ziekte van werknemers hebben ze recht op doorbetaling van het inkomen. In het slechtste geval blijven ze arbeidsongeschikt. De verplichting om het loon door te betalen kan oplopen tot een periode van twee jaren. Met een verzuimverzekering kun je dit risico verzekeren.

Dit zijn nog maar een aantal van de meest noodzakelijke verzekeringen die ondernemers nodig hebben. Wij kunnen voor jouw onderneming inzichtelijk maken wat je kunt verzekeren en welke risico’s je zelf draagt. Een goed advies kan voor de toekomst een groot verschil maken.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 01-08-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie