Wat houdt een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers in?

Wat is er onmisbaar aan een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers en wat gebeurt er bij het niet verzekeren?

De kans op een kostbare schade door aansprakelijkheid is klein. Het verzekeren van dat risico wordt daarom weleens achterwege gelaten. Tot het een keer echt mis gaat.

Het tegen brand verzekeren van een bedrijfspand of inventaris zijn risico’s die je helder voor de bril hebt. Van andere risico’s is het niet zo duidelijk dat ze verzekerd moeten worden. Een goed voorbeeld hiervan is het verzekeren van schade door aansprakelijkheid. Toch kan het niet verzekeren van dit risico bepalend zijn voor jouw financiële toekomst. Alles wat je niet hebt verzekerd moet je namelijk zelf oplossen en betalen.

Wat is het gevaar van het niet verzekeren?

Een aannemer kan door een onhandigheid per ongeluk de vloer in een badkamer van een klant beschadigen. Wie aansprakelijk is betaalt de schade, maar voor dit soort schades sluit je geen aansprakelijkheidsverzekering af. Het gaat om de grotere gevaren. De aannemer tikt er bijvoorbeeld een verkeerde muur uit om de badkamer te vergroten. Het aansprakelijkheidsrisico kan nog veel groter zijn. De aannemer sloopt een muur, maar is vergeten om de bewoners te waarschuwen en deze lopen letsel op of nog erger. Hier kunnen zware vorderingen uit voortkomen. Het niet verzekeren van dit risico kan zowel zakelijk als privé zorgen voor een faillissement van de veroorzaker van de schade.

Vertrouw niet op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) verzeker je ook het risico van aansprakelijkheid, maar deze biedt geen dekking tegen zakelijke risico’s. In bovenstaande voorbeeld van een aannemer heeft de AVP geen toegevoegde waarde. Alleen bij schade aangericht in privétijd heeft een zzp’er iets aan de AVP. Verzekeraars hanteren hiervoor een duidelijke scheidslijn.

Let op welke hoedanigheid je verzekert

Bij een claim op de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering stelt de verzekeraar nadere vragen om in te kunnen schatten wat de situatie rondom de schade was. Let wel op dat je de juiste hoedanigheid verzekert. Een stukadoor die af en toe ook dakdekker is moet dit ook in de aansprakelijkheidsverzekering aan laten tekenen. Bij schade dreigt anders nog steeds het gevaar dat het risico niet verzekerd is.

De verzekering heeft ook aandacht nodig

Het is een verzekering die bij veranderingen afgestemd moet worden op de nieuwe situatie. Denk bijvoorbeeld aan het in dienst nemen van personeel, als het bedrijf sterk gegroeid is of juist gekrompen is. Je kunt te beperkt, maar ook te ruim verzekerd zijn. Alleen met een goed op de praktijk afgestemde verzekering voorkom je dat je niet of juist te ruim verzekerd bent.

Alleen met een goed advies kom je tot de juiste verzekeringsoplossing

Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid te onderscheiden. Pure vermogensschade door een verkeerde bouwtekening is weer een ander risico dan het aanrichten van schade aan een huis door bouwwerkzaamheden. Maar gelukkig kun je hierin vertrouwen op de kennis van zaken van de adviseur.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 15-08-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie