Wat voor invloed heeft samenwonen op je geldzaken?

Als je gaat samenwonen heeft dat invloed op je geldzaken. Welke zaken moet je vooral niet vergeten te regelen?

Samen in één huis wonen heeft op meerdere vlakken invloed op je geldzaken. De notaris kan het nodige voor je regelen, maar er is meer.

Als je net gaat samenwonen ga je waarschijnlijk nog niet naar de notaris om je geldzaken goed vast te leggen. In de eerste maanden is het eerst even aftasten, maar een bezoekje aan de notaris is ook voor partners die nog maar pas samenwonen wel belangrijk. Jullie willen het namelijk goed geregeld hebben als een van beide komt te overlijden. Ook bij het weer uit elkaar gaan kan een samenlevingscontract duidelijkheid verschaffen. Maar er zijn meer financiële zaken waar jullie rekening mee moeten houden.

Naar wie gaat de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering?

In de overlijdensrisicoverzekering zit een begunstiging. De begunstigde is diegene die de uitkering krijgt na het overlijden van de verzekerde. Kijk in jouw overlijdensrisicoverzekering wie in de polis staat als begunstigde. Mogelijk staat een ex-partner er nog in genoemd. Ook als dat niet het geval is, moet je mogelijk toch nog een aanpassing doorvoeren. Moet je huidige partner de begunstigde worden? Laat dit dan aantekenen in de polis. Anders kan de situatie ontstaan dat de uitkering bij overlijden niet terechtkomt bij de partner.

Wie betaalt wat bij samenwonen?

Jullie relatie kan in zwaar weer terechtkomen. De financiën kunnen in dat geval de onderlinge meningsverschillen groter maken. Dit soort toestanden voorkom je door vooraf goede afspraken te maken. Dit kan bij de notaris, maar als dat een te grote stap is kunnen jullie het ook eerst onderling vastleggen. Zet het vooral wel op schrift. Zo voorkom je latere verwarringen.

Open een gezamenlijke rekening voor de vaste lasten

Zodra helder is wie wat betaalt, kunnen jullie ook gelijk een gezamenlijke rekening openen voor het betalen van de vaste lasten. Ieder kan de helft van de lasten voor zijn of haar rekening nemen, maar jullie kunnen ook een andere verdeling afspreken. De partner met het hoogste inkomen draagt bijvoorbeeld 65 procent bij en de minst verdienende partner 35 procent. Als de woning in het bezit is van een van beiden, kunnen jullie andere afspraken maken over het betalen van de hypotheeklasten.

De verzekeringen weer afstemmen op de nieuwe situatie

Het samenwonen heeft ook invloed op de verzekeringen. Het gaat om eenvoudige aanpassingen zoals de verzekerden binnen de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aanpassen. Maar ook de hoogte van het verzekerd bedrag in de inboedelverzekering kan veranderen. Vergeet niet om het samenwonen ook door te geven aan het pensioenfonds. Bij overlijden kan er namelijk recht bestaan op een nabestaandenpensioen voor de partner.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 23-08-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie