Zzp'er - Wat voor hulp kan de Bbz bieden?

Soms kan je als zzp'er in zwaar weer terecht komen. Biedt de Bbz een uitkomst?

Volgens ZZP Nederland is tachtig procent van de zzp’ers niet bekend met het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Wanneer heb je hier recht op?

Door omstandigheden kun je tijdelijk in financieel slecht weer terechtkomen. Op langere termijn komt het waarschijnlijk wel weer goed, maar hoe overbrug je deze periode? Je kunt voor hulp aankloppen bij de gemeente. De Bbz is bedoeld voor dit soort situaties, maar helaas weten maar weinig zzp’ers van de regeling af.

Wat houdt het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) in?

Een financieel dipje kan een zelfstandige zijn of haar onderneming kosten. Daar is niemand bij gebaat. De gemeente kan in dat geval hulp bieden met een tegemoetkoming. Dit doen ze om hogere kosten te voorkomen. Als er geen hulp wordt geboden komt de zelfstandige mogelijk in de bijstand terecht. Dat gaat de gemeenschap nog meer geld kosten. Uiteraard doen ze het ook om te helpen, maar het is geen gift. De Bbz is een rentedragende lening, die de zzp’er weer terug moet betalen zodra de zaken weer beter gaan. Een voorwaarde is wel dat de onderneming levensvatbaar is. De verwachtingen voor de toekomst moeten dus goed zijn.

De regeling is niet bekend bij de meeste zzp’ers

Je kunt wel een regeling optuigen om hulpbehoevenden te helpen, maar als de regeling niet bekend is bij het grote publiek heeft de regeling ook geen zin. Maar liefst tachtig procent van de ondervraagde zzp’ers kent de regeling niet. Van de twintig procent die de regeling wel kent, weet de helft wat de voorwaarden ongeveer zijn en voor wie de regeling bedoeld is. In het verleden heeft ZZP Nederland hier al eens aandacht voor gevraagd bij de toenmalige staatssecretaris. Sindsdien is de regeling niet bekender geworden bij de mensen die er mogelijk gebruik van kunnen maken. 

Ook bij de ambtenaren zijn er nog veel onduidelijkheden

Binnen de gemeenten zelf zijn er ook veel onduidelijkheden over het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Dat komt natuurlijk ook deels doordat ze de regeling niet vaak of nooit aanbieden. Dat valt ook te verwachten met een onbekende regeling. Jammer, want vooral tijdens de crisisjaren had de regeling voor veel ondernemingen een reddingsboei kunnen zijn!

Gemeenten moeten meer doen om de regelingen waar recht op kan bestaan beter onder de aandacht te brengen, maar dat kan in de praktijk wel lastig zijn. Pas bij financiële tegenspoed staan zzp’ers open voor informatie erover. Zelfstandigen moeten eerder aankloppen bij de gemeente bij financiële problemen. Gemeenten kunnen ook in een vroeg stadium mogelijk al hulp bieden.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 26-09-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie