Ongevallenverzekering bij werknemers

Werkgevers kunnen voor de werknemers een collectieve ongevallenverzekering afsluiten. Waarom zouden ze?

De werkgever is verantwoordelijk voor schade van werknemers die zij oplopen tijdens het werk. Met een collectieve ongevallenverzekering kun je werknemers en hun nabestaanden iets extra’s bieden.

Tijdens het werk kunnen werknemers overlijden of zwaar lichamelijk letsel oplopen door een ongeval. Op de werkgever rust een doorbetalingsplicht als een werknemer door letsel niet meer kan werken, maar daar is de schade door een ongeval vaak nog niet mee afgedicht. Met een collectieve ongevallenverzekering kun je zorgen voor een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

Welke werkgevers moeten een dergelijke verzekering afsluiten?

Eigenlijk is het voor alle werkgevers aan te raden. Ook werknemers die op kantoor zitten kunnen een ongeluk krijgen. Ze vallen bijvoorbeeld van de trap af of ze vallen ongelukkig over een plantenbak. Een ongeval kan ook veroorzaakt worden door de werkzaamheden. Een bezorger van eten kan tijdens de ritten verongelukken of blijvend invalide raken tijdens de werkzaamheden. Ook voor stagiaires en vakantiekrachten ben je verantwoordelijk. Zij kunnen ook meeverzekerd worden.

Werknemers 24 uur per dag verzekeren

Je kunt kiezen uit een verzekering die altijd dekking biedt tegen de gevaren van het overlijden en het invalide raken. Je kunt de premie ook lager houden door alleen dekking te bieden tijdens het werk en bij woon-werkverkeer. De ruimste dekking zal veel duurder zijn, want het risico voor de verzekeraar is groter.

Er komt alleen een uitkering na een ongeval

Zoals de naam van de verzekering al doet vermoeden biedt de verzekeraar alleen dekking als de invaliditeit of het overlijden veroorzaakt is door een ongeval. Het overlijden door een hartstilstand wordt bijvoorbeeld niet gezien als een ongeval.

Speelt de aard van de werkzaamheden een rol voor de hoogte van de premie?

Ja, werknemers in de bouw hebben een grotere kans op een ongeval dan werknemers die op kantoor werken. De premie is afhankelijk van de werkzaamheden van de werknemers.

Er volgt ook een uitkering bij lichamelijk letsel

Ook als een werknemer door een bedrijfsongeval bijvoorbeeld een arm of een hand verliest keert de collectieve ongevallenverzekering uit. Van het verzekerd bedrag voor blijvende invaliditeit wordt dan een percentage uitgekeerd.

Uitkering bij overlijden volgt meteen

Verzekeraars keren zo snel mogelijk uit. Bij overlijden is dit dus direct na het overlijden. Een uitkering voor blijvende invaliditeit kan wel langer op zich laten wachten. Er moet namelijk eerst sprake zijn van een stabiele situatie om vast te kunnen stellen of het gaat om blijvende invaliditeit.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 01-09-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie