Ondernemer - Wanneer heb je recht op een uitkering?

Ondernemers vallen niet onder werknemersregelingen, maar kunnen onder voorwaarden bijstand ontvangen.

Zelfstandigen krijgen geen WW bij te weinig opdrachten en geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Toch is er wel recht op het bestaansminimum. Hoe zit het?

De sociale regelingen voor werknemers bieden bescherming tegen het terugvallen in inkomen. Voor ondernemers is het slechter geregeld. Zij moeten hun eigen boontjes doppen. Toch klopt dat niet helemaal. Iedereen heeft namelijk recht op het bestaansminimum.

Waarop kunnen ondernemers terugvallen?

In principe hebben ondernemers nergens recht op bij het wegvallen van opdrachten of bij ziekte. In het uiterste geval bestaat er recht op een bijstandsuitkering, maar daar bestaat niet zomaar recht op. Er zijn namelijk nogal wat afhankelijkheden. Een eerste vereiste is uiteraard dat je niet zelf in jouw levensonderhoud kunt voorzien. Daarnaast moet je door de vermogenstoets komen. Er wordt gekeken of je nog eigen geld kunt gebruiken om tijdelijk van rond te komen.

Je mag 15.150 euro aan spaargeld hebben. Heb je meer? Dan maak je dat eerst maar op. Bij een alleenstaande ligt de grens zelfs bij 7.575 euro. Zit er meer dan 63.900 euro aan overwaarde in jouw eigen huis? Ook dan moet je deze waarde eerst benutten. De gemeente schiet het bedrag in de vorm van een lening voor. Jouw huis verkopen hoeft dus niet. Een bijstandsuitkering kan aangevraagd worden bij de gemeente. Heeft een huisgenoot ook inkomen? Dit bedrag telt mee bij het bepalen van het recht op een bijstandsuitkering.

Wat als je geen recht hebt op een bijstandsuitkering?

Zelfstandigen waarvan de partner een eigen inkomen heeft, hebben in de meeste gevallen geen recht op een bijstandsuitkering. In dat geval moet je het financieel maar zien te redden. Hierdoor kun je genoodzaakt worden om toch weer in loondienst te werken. Bij arbeidsongeschiktheid is dat geen optie. Gelukkig kun je dit risico ondervangen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Wat heb je aan een AOV?

Iedereen heeft wel eens een griepje of is gedurende een paar weken niet in staat om te werken door een ziekte of een blessure. Voor een dergelijke onderbreking in jouw werkzaamheden kun je een spaarbuffer opbouwen. Langdurige arbeidsongeschiktheid of blijvende arbeidsongeschiktheid vormt het grootste probleem. Dit kun je niet opvangen met een spaarkapitaal. De enige kwalitatief goede oplossing is een AOV. Als je echt niet meer kunt werken door een ziekte of gebrek, ontvang je een uitkering tot de einddatum van de verzekering. De einddatum kun je gelijkstellen met het pensioenleeftijd.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 18-01-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie