Pensioen - Wat bied jij je werknemers aan?

Soms is het verplicht voor werkgevers om een pensioen aan te bieden. Hoe pak je dit aan?

Een pensioen is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. De meeste werkgevers bieden het aan, maar niet alle werkgevers. Hoe kun je een pensioenregeling opzetten?

Werkgevers zijn niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. De verplichting kan wel bestaan vanuit de cao. Er zijn ook bedrijfstakpensioenfondsen waarin deelnemen verplicht is. Voor de werkgevers die de verplichting niet hebben lijkt het zeer complex om een pensioenregeling aan te bieden, maar dat valt mee. De materie is complex, maar met professionele begeleiding is het behapbaar.

De werknemers in staat stellen om zelf iets te regelen

Werkgevers kunnen de verantwoordelijkheid voor een goed pensioen ook bij de werknemers neerleggen. Ze krijgen een hoger inkomen uitgekeerd. Met het extra bedrag kunnen werknemers bijvoorbeeld een bankspaarrekening openen waarop ze een lijfrentekapitaal opbouwen. Dit werkt vaak niet. Het geld wordt gebruikt voor andere doeleinden en niet voor een pensioenopbouw. Zeker jongere werknemers kunnen het extra inkomen wel anders gebruiken.

Wat gaat een pensioenregeling de werkgever kosten?

Daar is geen indicatie voor te geven. De hoogte van de lasten is namelijk van te veel factoren afhankelijk. Ten eerste natuurlijk van het aantal personeelsleden en de hoogte van het inkomen, maar ook de kwaliteit van de pensioenregelingen verschilt sterk. Een schrale troost is dat werkgevers hun personeelsleden mee kunnen laten betalen aan de pensioenregeling. Een eigen bijdrage van een derde tot de helft is gebruikelijk. Werkgevers kunnen de verzekeraar ook verzoeken om een pensioenregeling op te zetten uitgaande van een bepaald budget.

Hoe pak ik dit aan als werkgever?

Je kunt via de tussenpersoon meerdere offertes opvragen bij verzekeraars. In eerste instantie is het lastig om te bedenken waar de pensioenregeling aan moet voldoen, maar zodra je in gesprek gaat met een adviseur of verzekeraar wordt het bepalen van wensen ook eenvoudiger. Het is wel een langlopend proces, want er moeten veel gegevens verstrekt worden aan de verzekeraars. Na ontvangst van de offertes is het een kwestie van goed vergelijken. Er zitten altijd verschillen tussen de aanbiedingen van de diverse verzekeraars. Het vergelijken gaat dus ook tijd en energie kosten, maar je doet het voor een goed doel.

Wat zijn de risico’s van geen pensioen hebben?

Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-uitkering, maar dat is geen vetpot. Het is namelijk een percentage van het minimumloon. Het risico is dus dat werknemers na hun carrière niet optimaal kunnen genieten van een goede oude dag. Een ander risico is het overlijden. In een pensioenregeling zit vaak ook een voorziening voor de gezinsleden van de deelnemer aan de pensioenregeling. Bij een overlijden heeft de partner bijvoorbeeld recht op een nabestaandenpensioen. Werknemers zonder een pensioenopbouw hebben vaak ook niets geregeld voor het geval dat ze overlijden.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 23-01-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie