Een pensioensregeling aanbieden aan werknemers

Een pensioensregeling aanbieden voor werknemers is wenselijk. Zijn werkgevers dit echter verplicht?

Een pensioenregeling is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Moet je als werkgever je werknemers pensioen aanbieden of mag je het achterwege laten?

Er bestaat in Nederland geen wettelijke plicht om werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Daarop zijn twee uitzonderingen. Als er een cao geldt waarin staat dat er recht bestaat op pensioen, kun je er als werkgever niet onderuit. De tweede uitzondering is als het werk binnen jouw onderneming valt onder een bedrijfstak waar een verplicht bedrijfstakpensioenfonds voor geldt. Natuurlijk kun je ook niet zomaar een bestaande pensioenregeling schrappen. Je kunt werknemers immers ook niet zomaar een deel van het inkomen afpakken.

Wat gaat een pensioenregeling mij kosten?

Het is onmogelijk om daar een indicatie voor te geven. Je kunt namelijk een zeer goede pensioenregeling bieden waarin je de pensioenopbouw afstemt op wat wettelijk maximaal is toegestaan. Je kunt ook een uitgeklede pensioenregeling bieden waarin de werknemers fors meebetalen aan de regeling. Het is een kostbare secundaire arbeidsvoorwaarde. Wil je weten wat het jouw onderneming kost? Graag helpen wij jou om hier inzicht in te krijgen.

Geen pensioenregeling - Wat zijn de gevolgen voor de werknemers?

Iedereen heeft vanaf de pensioengerechtigde leeftijd recht op een AOW-uitkering. Dit is een basisuitkering die voor veel mensen onvoldoende is om van rond te komen. Een alleenstaande heeft recht op 70 procent van het netto minimumloon en partners hebben ieder recht op 50 procent van het minimumloon. Als er verder geen pensioen is opgebouwd, is dit dus het bedrag waar de werknemers na de pensionering van rond moeten komen. Mogelijk hebben ze nog recht op een bij een eerdere werkgever opgebouwd pensioen.

Waarom zou je als werkgever een pensioenregeling bieden?

Om te voorkomen dat werknemers na hun pensionering in een financieel gat vallen, daarvoor is een aanvullend pensioen onmisbaar. De AOW is echt bedoeld als een bodemvoorziening waar de meeste mensen niet van rond kunnen komen. Werkgevers die een pensioenregeling aanbieden, hebben hier zelf ook baat bij. Goed ingewerkte en goed geschoolde werknemers zullen minder snel vertrekken naar een andere werkgever. Ook wordt het eenvoudiger om personeel aan te nemen.

Personeel kan ook zelf voorzieningen treffen

Werknemers die niet in een pensioenregeling vallen, moeten eigenlijk zelf voorzieningen treffen. Dit kan in de vorm van spaargeld, maar meestal is dat niet de beste oplossing. Het rendement op een spaarrekening is momenteel erg laag. Beter is het opbouwen van een lijfrentekapitaal. De inleg kunnen ze nu aftrekken van het inkomen. Na pensionering kan met het opgebouwde kapitaal een aanvullende lijfrente-uitkering worden aangekocht. Als werkgever kun je het personeel hierin motiveren en mogelijk een hoger salaris bieden om een pensioenpotje op te bouwen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 20-02-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie